Elektronikus távszavazás
Hitelesen, biztonságosan, rugalmasan

Ismertető

A NETLOCK eVote szolgáltatása egy olyan innovatív informatikai megoldás, mely hiteles (elektronikus aláírással és időbélyeggel hitelesített) és biztonságos elektronikus távszavazást tesz lehetővé. A rendszerrel hitelesen lebonyolítható a közvélemény-kutatástól kezdve, egy szervezet tisztviselő választásán keresztül, akár egy országos politikai szavazás, véleménykérés is.

A szavazás mindhárom szakaszát teljeskörűen támogatja:


 • "Pre Election" - A szavazást megelőző előkészítő és definíciós fázis
 • "Election" - A szavazás folyamata (szavazat leadó és felfolgozó fázis)
 • "Post Election" - Választás utáni eredményhirdetési fázis

Helyzetkép

Bár különböző elektronikus- és távszavazási megoldások már több éve léteznek, ezek vagy nem kellően biztonságosak vagy csak drágán és adott célra alkalmas felhasználási lehetőséggel érhetőek el. A NETLOCK eVote megoldásának a fő célja – a biztonság és rugalmasság mellett – a minél szélesebb körű alkalmazhatóság, amely a jövőben bárki számára lehetővé teszi, hogy a ma elérhető legkorszerűbb módszerekkel, olcsón indítson papírmentes szavazást.

Előnyök

 • Kiemelkedő biztonság

  • Hitelesség - csak a névjegyzékben szereplő érvényes szavazók szavazhatnak, a szavazatok hitelessége ellenőrzésre kerül
  • Bizalmasság - minden szavazat titkosított csatornán keresztül történik továbbításra
  • Sértetlenség - minden szavazat védett az utólagos módosítás ellen
  • Érvényesség - csak érvényes szavazatok adhatók le, és érvénytelen szavazatot a rendszer nem fogad be
  • Abszolút védelem - minden szavazó csak egy érvényes szavazatot adhat le és leadott szavazat nem távolítható a rendszerből
  • Moduláris kialakítás - az egyes funkciókat ellátó modulokat a bizalom erősítése végett más-más szervezet üzemeltetheti
  • Teljeskörű anonimitás - az anonim szavazatokat leadó szavazók identitása az egyes modulok üzemeltetői által sem megismerhető;
   Az anonim szavazatok hitelesége is biztosított
  • Teljes nyilvánosság - szavazási adatok (névjegyzék, szavazatok, eredmények, stb.) nyilvánosak és letölthetők
  • Ellenőrizhetőség - letöltött szavazási adatok bárki számára feldolgozhatók és az eredmények ellenőrizhetők

 • Rugalmassság

  • Akárhány szavazás indítható, akár egyszerre is több szavazás futhat
  • Szavazásonként egyedileg konfigurálható a lebonyolítói igények szerint
  • Nyílt és titkos szavazások lebonyolítására is alkalmas
  • Név szerinti és anonim szavazások támogatása
 • Széleskörű felhasználás

  • Többnyelvű szavazólapok kezelése
  • Papír alapú szavazással kombinálva is használható

 • Kimagasló funkcionalitás

  • Tartózkodás kezelés
  • Szavazat visszavonás és újbóli szavazás támogatása
  • Visszalépési lehetőség a szavazástól
  • Sokfajta választípus támogatása
  • Válaszok véletlenszerű sorrendje
  • Értesítések küldése a szavazók számára
 • Könnyű kezelhetőség

  • Felhasználóbarát szavazói és adminisztrációs felületek
  • Több szavazói platform: PC, okostelefon, tablet, okostévé
  • Nincs szükség semmilyen kiegészítő eszközre, csak egy email címre
  • A szavazás érvényességének és eredményességének megállapítását a rendszer automatikusan elvégzi a beállított elvárások alapján
  • Névjegyzék importálási és exportálási lehetőség
  • A szavazás automatikusan elindul és lezárul a beállítások szerint

 • Szabványosság, nemzetközi normákra épülés

  • Követelményrendszere az Európa Tanács 2004/11 ajánlására (Legal, operational and technical standards for e-voting) épül
  • Az Európai Választási Szakértők Egyesületének (The Association of European Election Officials (ACEEEO) ajánlásainak és az Emberi Jogok Európai Egyezménye (“European Convention on Human Rights”) ajánlásainak figyelembe vételével készült
  • Az OASIS által kidolgozott és az IEEE által elfogadott, Election Markup Language (EML) alkalmazza, amit az Európa Tanács és az Amerikai Egyesült Államok is szabványként fogadott el
  • CSV és EML adatformátumok támogatása az adatok exportálása során

Működés

A szavazások beállításai és a szavazáshoz tartozó szavazólapok a szolgáltatás webes felületén menedzselhetők. A szavazást szervezőknek ehhez regisztrálni kell magukat és a szervezésben közreműködő munkatársaikat. A beállítások és a szavazólapok (kérdések, opciók, magyarázat) a szavazás véglegesítéséig módosíthatók. A szavazók a véglegesítéskor email értesítést kapnak névjegyzékben szereplő email címükre a szavazás adatairól. A szavazás ezt követően a beállításoknak megfelelően automatikusan elindul. Ekkor a szavazók meghívást kapnak a szavazásra, amellyel a szavazói klienset el tudják indítani.

A szavazói kliens segítségével lehet a szavazásra jelentkezni, amelynek során a szavazó egy szavazói pszeudonimet kap. A továbbiakban ezzel a pszeudonimmel képes (a beállításoknak megfeleleően akár) anonim módon szavazni. Ennek első lépéseként a pszeudonimre kiállított szavazólap kerül letöltésre. A szavazólapot a kliens segítségével lehet kitölteni, majd a létrejött szavazatot leadni. A központ a szavazat befogadását visszaigazolja, és az megjelenik a hirdetőtáblán is (a beállításoknak megfeleleően titkosan / nyiltan és anonimen / név szerint). A szavazó itt győződhet meg a szavazata befogadásáról és feldolgozásáról.
A szavazat a (a beállításoknak megfeleleően) visszavonható és helyette új szavazat adható le vagy vissza lehet lépni a szavazástól. A szavazat leadására a szavazás lezárultáig van mód.

A szavazás eredményessége és érvényessége, valamint a kiértékelt eredmények nyílt szavazásnál folyamatosan megjelennek a hirdetőtáblán. Titkos szavazás esetén csak a szavazás lezárultát követően történik ez meg.

A rendszer moduljai

A rendszer moduláris felépítésű. Az egyes modulok teljesen külön alkalmazásonként (külön adatbázissal) működnek, s egymással üzenetkezeléssel kommunikálnak.
Az egyes modulok külön szerverekre telepíthetők, s külön szervezet és személyzet üzemeltetheti őket. Így a technikailag biztosított információ szeparáció szervezetileg is tényleges elválasztást jelent.Szavazás adminisztrációs modul

A szavazás adminisztrációs modul elsődleges feladata a szavazások menedzselésének biztosítása. A modul nem végez semmilyen feladatot a leadott szavazatokkal kapcsolatosan, s azokról információi sincsenek.

A szavazás adminisztrációs modul webes felületén lehet lekérdezni és felvenni

 • Lebonyolítókat (szavazásszervezők)
 • Szavazásokat a többnyelvű szavazólapokkal
 • Felhasználókat (a lebonyolítók munkatársai, akik közreműködnek a szavazásban) és azok jogosultságait
 • Szavazói névjegyzékeket és az egyes szavazók adatait, beállításait
 • A rendszernapló bejegyzéseit

A modul további (automatikusan, illetve egyéb modulok kérései alapján) végzett feladatai:
 • Elindítja és lezárja a szavazásokat
 • Elvégzi a szavazók értesítését és meghívását a szavazásra
 • Hiteles szavazói pszeudonimot bocsát ki a jogosult szavazók számára az egyes szavazásokra
 • Névjegyzékben rögzíti az elektronikus szavazásra jelentkezést
 • Kezeli a visszalépést
 • Naplózza a különböző eseményeket

Szavazó kliens

A szavazói kliens a szavazók aktív hozzáférési felülete a rendszerhez. Ezt használják a szavazásra való jelentkezésre, illetve visszalépésre, a szavazólap letöltésére és kitöltésére, valamint a szavazat leadására és visszavonására. A szavazás, a szavazó és a szavazat státuszát és adatainak a kijelzését is elvégzi.
PC-n és Android eszközökön (tablet, okostelefon, okostévé) érhető el.

Anonimizáló modul

A szavazói kapcsolatok a szavazatkezelő modullal ezen a modulon keresztül folynak.
Célja a szavazó anonimitásának teljeskörű biztosítása, aminek érdekében a tranzakciókról az IP címeket is leválasztja.
Tűzfalként is működik: csak az érvényes pszeudonimektől származó, ellenőrzött, valódi tranzakciókat engedi tovább a szavazatkezelő modul felé, s ugyanígy a kliens fele is csak ellenőrzött tranzakciókat enged.
A tranzakciókat időbélyegzi a saját kulcsával, így a tranzakciók kezelése és időbelisége ellenőrizhető.

Szavazatkezelő modul

A szavazatkezelő modul a szavazás első lépéseként előállítja és eljuttatja a szavazóhoz a hiteles és névre (pszeudonimre) szóló szavazólapokat. Majd a szavazó által leadott szavazólapok visszafejtését, ellenőrzését, hirdetőtáblán való közzétételét és kiértékelését végzi el.
A szavazás folyamán vagy lezárásakor elvégzi a szavazás eredményének kiszámolását és kihirdetését.

Hirdetőtábla

A hirdetőtábla gondoskodik a szavazás nyilvánosságról. A szavazás beállításainak megfelelően és a szavazás adminisztrációs és szavazatkezelő modultól kapott információk alapján megjeleníti a


 • A szavazás adatait
 • A szavazólapokat
 • A szavazói névjegyzéket
 • A leadott szavazatokat (titkosan, nyíltan, anonimen vagy név szerint)
 • Folyamatosan jelzi a beérkezett szavazatok számát
 • A szavazás érvényességét és eredményességét
 • Az egyes kérdésekre adott válaszok eredményét


Ezek az adatok CSV és EML (XML) formátumban letölthetők a hirdetőtábláról, a különböző ellenőrző kulcsokkal együtt.

Státusz

Az eVote szolgáltatás jelenleg pilot üzemmódban, kiválasztott felhasználói kör által elérhetően üzemel. A későbbiekben nyilvános szolgáltatásként is elérhetővé kívánjuk tenni, valamint egyedi igények esetén ezekhez igazítva, dedikált platformon is bevezethető.
Amennyiben a rendszerrel kapcsolatosan kérdése van, forduljon a rendszer termékmenedzseréhez.

Bejelentkezés